Jag har tagit en stund ledigt från min C-uppsats för att gräva runt lite i fallet Assange. Det som först väckte mitt intresse var när jag härom morgonen när jag läste en ledare i DN (jag har betalat för ett kilo nyliberal propaganda!) där något stolpskottet till författare refererade till Assange som »anarkist«: Som David Brooks påpekade i en angelägen DN-kolumn i torsdags vilar föreställningen om att förtroliga samtal är suspekta på en anarkistisk och konspiratorisk världsbild. Inställningen le More

6 Flattr microdonations from 6 people

  1. NeoChronos NeoChronos
  2. urbansundstrom urbansu...
  3. Gonte Gonte
  4. +3 others